சிறுசேமிப்பு திட்ட முடிவுகள்

வாரம் : 14

நாள் : 21/09/2022

S.No.நிலைPhotoPrize Imageவாடிக்கையாளர் பெயர்IDஊர் பெயர்
1முதலிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3What 22கோமதி/பிரகாஷ்SRM-34தேனீஸ்வரன்பாளையம்
2இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3What 2பழனிச்சாமி/ரஞ்சிதாSRM-603மேட்டுப்பாளையம்
இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3What 2மோகன்குமார்/ப்ரியாSRM-727மாதப்ப-நகர்
3 மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3WhatsAppரங்கம்மாள்/சுப்பன்SRM-157சிறுமுகை-(வஉசி-நகர்)
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3WhatsAppமகேஸ்வரி/லோகேஸ்வரிSRM-322காரமடை
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3WhatsAppசெல்லக்கண்ணு/ரங்கசாமிSRM-532பசூர்
4நான்காமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3What 22244SRM490,SRM164, SRM355,SRM12, SRM104,SRM315, SRM451,SRM898, SRM629,SRM707, SRM166,SRM85, SRM676,SRM407, SRM729,SRM798, SRM390,SRM971, SRM779,SRM775, SRM340,SRM712,, SRM246,SRM301,, SRM125,SRM300,, SRM585,SRM974,.
X